Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Januari 2018 2018
In deze nieuwsbrief:
  Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
  Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
  Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
  Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018
  Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
  Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
  ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
  Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
  Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam
  Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
  Veilig fietsen door het verkeer
  Jeugdgemeenteraad Rotterdam
  21 maart: verkiezingen in Rotterdam
  Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
  Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen

Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
Schone lucht en een comfortabele temperatuur hebben een positief effect op het gedrag, de gezondheid en de prestaties van leerlingen en leerkrachten. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een gezond binnenmilieu in het schoolgebouw. En dit ook te behouden.

 

Lees meer
 

Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)

Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
In de sectorkamer van 19 december 2017 is het nieuwe beleid voor ouderbetrokkenheid vastgesteld. Voor de invoering van dit nieuwe beleid is in 2018 een éénmalige subsidie van maximaal 1500 euro per groep beschikbaar.

 

Lees meer
 

Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding

Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
Nieuwe wettelijke eisen voor het vve-certificaat vanaf 1 januari 2018

Lees meer
 

Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018

Personenregister kinderopvang van start  vanaf 1 maart 2018
Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het personenregister. Zonder inschrijving in dit personenregister mag je niet in de kinderopvang werken.

 

Lees meer
 

Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs

Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
Het gaat steeds beter met het onderwijs in Rotterdam. Zo daalt het aantal zwakke scholen, stijgen de onderwijsresultaten, staan er steeds meer bevoegde leraren voor de klas, maken meer Rotterdamse jongeren hun school af en vallen er dus ook minder leerlingen uit. Zorgen zijn er ook: het lerarentekort is een groeiend probleem.

pdf Lees meer
 

Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen

Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
De gemeente en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (Koers VO en PPO) hebben het afgelopen schooljaar pilots met onderwijszorgarrangementen gerealiseerd. Daarom is er nu een traject van aanbesteding om structureel onderwijszorgarrangementen te kunnen bieden.

Lees meer
 

‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’

‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
Dinsdag 13 februari organiseert de gemeente Rotterdam ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’ met als thema seksuele straatintimidatie.

 

Lees meer
 

Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs

Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
Rotterdamse leerlingen in het voortgezet onderwijs bezochten in 2016-2017 fors meer culturele projecten dan het jaar daarvoor. Reden van deze groei was de actie en lobby door Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) bij gemeente Rotterdam, waarna de gemeente vijf euro extra per leerling beschikbaar stelde via de CJP Cultuurkaart.

Lees meer
 

Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam

Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam
De SpeelDagHB is een dag vol activiteiten, experimenten, informatie, inspiratie, motivatie, uitdaging en meer. Deze dag richt zich op (vermoedelijk) meer- en hoogbegaafde kinderen en hun ouders. De SpeelDagHB is op 10 maart. Locatie: gebouw van Stedelijk Lyceum Schiedam.

 

Lees meer
 

Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!

Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
Leren buiten de muren van het schoollokaal. Voor kinderen is het vaak een verademing. Vanaf schooljaar 2018-2019 kunnen leerkrachten van deelnemende scholen in het primair onderwijs met de regeling Buzz010 daarvoor gratis en veilig busvervoer regelen!

Lees meer
 

Veilig fietsen door het verkeer

Veilig fietsen door het verkeer
U wilt toch ook dat uw leerlingen zich veilig door het verkeer begeven? Zeker als ze straks naar de middelbare school fietsen? Een goede manier om dit te bereiken is door ze het Praktisch Verkeersexamen te laten afleggen. Sinds vorig jaar kan dit gratis en de organisatie van het fietsexamen wordt u volledig uit handen genomen.

Lees meer
 

Jeugdgemeenteraad Rotterdam

Jeugdgemeenteraad Rotterdam
Educatief theaterproject burgerschapsvorming 10 – 14 jaar.
Op 23 april a.s. om 13.30 uur is in de raadszaal van het stadhuis een presentatie van dit project, waarvoor we u van harte uitnodigen.

Lees meer
 

21 maart: verkiezingen in Rotterdam

21 maart: verkiezingen in Rotterdam
Op woensdag 21 maart gaan Rotterdammers naar de stembus. Die dag zijn er drie verkiezingen: de gemeenteraad, de gebiedscommissie of wijkraad en het referendum over de wijzigingen in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Lees meer
 

Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018

Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) organiseert dit jaar de tweede Maand van Cultuuronderwijs in Rotterdam. Dat vieren we een maand lang met debatten, lezingen, festivals en activiteiten voor en door scholen, theaters, musea en andere culturele instellingen.

Lees meer
 

Alle peuters 16 uur naar de voorschool?

Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Het kabinet investeert met ingang van 2019 jaarlijks € 170 miljoen extra in voorschoolse educatie. Doel van dit extra budget is om de voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen uit te breiden naar 16 uur in de week.

Lees meer