Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Januari 2018 2018
In deze nieuwsbrief:
  Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
  Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
  Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
  Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018
  Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
  Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
  ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
  Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
  Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam
  Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
  Veilig fietsen door het verkeer
  Jeugdgemeenteraad Rotterdam
  21 maart: verkiezingen in Rotterdam
  Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
  Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen

Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
Schone lucht en een comfortabele temperatuur hebben een positief effect op het gedrag, de gezondheid en de prestaties van leerlingen en leerkrachten. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een gezond binnenmilieu in het schoolgebouw. En dit ook te behouden.

 

De binnenmilieuscan is een eenvoudig hulpmiddel om een gezond binnenmilieu op de school te realiseren.

Tips
De GGD Rotterdam-Rijnmond helpt hierbij. Vorig schooljaar heeft de dienst 27 scholen bezocht. De GGD hielp de scholen bij het invullen van de scan en liep mee door de school, zodat knelpunten direct werden gesignaleerd. Dit zijn de tips die scholen het meest kregen: Zet de ramen open als de kinderen het lokaal uit zijn, zet (ventilatie)roosters open en maak ze schoon en haal de kasten los van de muur, zodat de schoonmaak er goed bij kan. En verder: zet de binnenmilieuscan op de schooljaarplanning, zodat er het hele jaar aandacht voor is en de verantwoordelijkheid niet bij één persoon ligt.

Aanmelden
Doe ook de binnenmilieuscan en meld de school aan bij José Gram van GGD Rotterdam-Rijnmond via e-mail : jtm.gram@rotterdam.nl. Er wordt dan contact opgenomen voor het maken van een afspraak.
Nieuwsgierig naar de binnenmilieuscan? Ga dan naar: digitaletoolkitmilieu