Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Januari 2018 2018
In deze nieuwsbrief:
  Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
  Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
  Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
  Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018
  Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
  Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
  ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
  Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
  Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam
  Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
  Veilig fietsen door het verkeer
  Jeugdgemeenteraad Rotterdam
  21 maart: verkiezingen in Rotterdam
  Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
  Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!

Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
Leren buiten de muren van het schoollokaal. Voor kinderen is het vaak een verademing. Vanaf schooljaar 2018-2019 kunnen leerkrachten van deelnemende scholen in het primair onderwijs met de regeling Buzz010 daarvoor gratis en veilig busvervoer regelen!

Wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit) ondertekende samen met de deelnemende partners op 8 december 2017 een convenant dat voor vijf jaar is ingegaan. Wat betekent dit voor scholen?

Leren buiten de school
Leren buiten de schoolmuren betekent voor de leerlingen zelf op onderzoek uit en al hun zintuigen gebruiken. Leerkrachten zien er echter vaak tegenop om met hun groep de deur uit te gaan, is vanwege het ‘gedoe’, de veiligheid, en niet in de laatste plaats de kosten.

Ervaring
‘Ik zou het onderwijs als het ware wel van de straat willen rapen’, zegt Barend de Jong, leerkracht in groep 8 van de Valentijnschool in Delfshaven. Barend refereert aan buitenschools leren en de diepgaande en blijvende ervaringen die leerlingen hiermee opdoen. ‘Met mijn groep maakte ik een stadswandeling van Delfshaven naar de Erasmusbrug. Onderweg was heel veel te zien wat bij de kinderen hun eigen vragen opriep. Zo hebben we het gehad over de functie van de haven, over het bedrijfsleven, over politiek. Alles wat met burgerschap te maken heeft. Ze leerden in die twee uurtjes meer dan normaal gesproken in een hele dag.’

‘Je hele groep moeten verplaatsen is nu eenmaal een consequentie van buitenschools leren’, zegt hij. ‘Ik ken genoeg collega’s die leeuwen en beren op de weg zien. Metrodeuren die dichtgaan terwijl er nog een paar leerlingen buiten staan bijvoorbeeld.’ Volgens hem zou gratis busvervoer van deur tot deur, zoals dat bij Buzz010 de bedoeling is, belangrijke hindernissen wegnemen. Zo blijft er daardoor geld over dat weer aan de uitstapjes kan worden besteed. Hij roept collega’s op om dankbaar van deze voorziening gebruik te maken. Dat kan per klas twee keer per jaar.

Project Buzz010
Buzz010 was een eenmalig pilotproject in schooljaar 2013-2014, georganiseerd door Stichting de Verre Bergen. Na een door Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam geïnitieerde veldmeting, bleek dat veruit de meerderheid van de Rotterdamse scholen behoefte had aan continuering van de regeling voor busvervoer. Vanaf zomer 2016 is gewerkt aan de doorstart van het Buzz010-project. Niet eerder werd een dergelijk initiatief voor vervoer opgezet in een samenwerking met scholen en schoolbesturen, de gemeente en een privaat fonds.

Loket
KCR vormt het loket, dat moet gaan bestaan uit de website, waar scholen gemakkelijk gratis busvervoer binnen Rotterdam kunnen regelen. Dat moet de drempel voor buitenschools leren verlagen. Alle betrokkenen, maar ook veel leerkrachten zien de voordelen van deze vorm van leren, niet alleen op het gebied van cultuuronderwijs, maar ook als het gaat om leergebieden als wereldoriëntatie, natuur en techniek of sport.

Buzz010 wordt mogelijk gemaakt door de afspraken over cofinanciering die gemaakt zijn tussen Gemeente Rotterdam, Stichting De Verre Bergen en het RVKO, BOOR, PCBO en Kind & Onderwijs namens alle Rotterdamse PO-schoolbesturen en wordt georganiseerd door KCR.