Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Januari 2018 2018
In deze nieuwsbrief:
  Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
  Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
  Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
  Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018
  Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
  Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
  ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
  Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
  Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam
  Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
  Veilig fietsen door het verkeer
  Jeugdgemeenteraad Rotterdam
  21 maart: verkiezingen in Rotterdam
  Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
  Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs

Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
Rotterdamse leerlingen in het voortgezet onderwijs bezochten in 2016-2017 fors meer culturele projecten dan het jaar daarvoor. Reden van deze groei was de actie en lobby door Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) bij gemeente Rotterdam, waarna de gemeente vijf euro extra per leerling beschikbaar stelde via de CJP Cultuurkaart.

Maar liefst meer dan 6,5 ton werd er aan cultuurgelden geïnd via de Cultuurkaart tegenover een kleine 5,5 ton het jaar ervoor. Wegens dit succes wordt de actie ook in 2017-2018 verlengd.

Deed in 2015-2016 nog 53% van de scholen mee aan de Cultuurkaart, dankzij de actie was dat 76% in het afgelopen schooljaar. ‘Met deze 5 euro was de laatste drempel verdwenen voor Lyceum Kralingen, waardoor wij dit jaar voor het eerst de Cultuurkaart mochten bestellen voor leerlingen en docenten.’ Aldus Valerie Avery, docent Lyceum Kralingen. Krachtig onderwijs met cultuur voor alle Rotterdamse leerlingen: dat is de ambitie van KCR. De Cultuurkaart is een belangrijk instrument, omdat via de kaart culturele activiteiten voor leerlingen gefinancierd kunnen worden. Rotterdamse scholen bleven in deelname achter bij de rest van Nederland. Hierdoor maakten minder leerlingen gebruik van het rijke culturele aanbod tijdens hun schoolperiode. Hierop ondernam KCR actie, met deze impuls tot gevolg. Dat deed KCR samen met docenten en educatoren van culturele instellingen, die samen het netwerk Rotterdams CKV vormen.

‘We zijn ontzettend blij met dit resultaat. Het betekent dat meer jongeren gebruik maken van het rijke Rotterdamse aanbod. En dat is een verrijking voor hun onderwijs.’ aldus Anne Marie Backes, directeur van KCR. Omdat de actie een groot succes bleek, wordt hij dit schooljaar vervolgd. Wanneer een school de Cultuurkaart aanvraagt, ontvangt deze vijf euro extra per leerling op de kaart, bovenop het bedrag dat er al op staat. De ambitie van KCR is alle voortgezet onderwijsscholen te betrekken bij de Cultuurkaart, zodat alle leerlingen cultuuronderwijs ervaren.