Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Januari 2018 2018
In deze nieuwsbrief:
  Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
  Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
  Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
  Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018
  Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
  Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
  ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
  Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
  Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam
  Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
  Veilig fietsen door het verkeer
  Jeugdgemeenteraad Rotterdam
  21 maart: verkiezingen in Rotterdam
  Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
  Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)

Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
In de sectorkamer van 19 december 2017 is het nieuwe beleid voor ouderbetrokkenheid vastgesteld. Voor de invoering van dit nieuwe beleid is in 2018 een éénmalige subsidie van maximaal 1500 euro per groep beschikbaar.

 

Social marketingonderzoek
Met social marketingonderzoek is inzicht verkregen in de belevingswereld van ouders. Daarna is onderzocht hoe pedagogisch medewerkers ouders kunnen versterken. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste inzichten uit het onderzoek.

Ouderbetrokkenheid beleid
Een stimulerende thuissituatie heeft het grootste positieve effect op de ontwikkeling van een kind. De activiteiten van de voorschool hebben het meest effect als ouders thuis ook gesprekjes voeren, lezen en liedjes zingen met hun kind. De pedagogisch medewerkers inspireren en stimuleren als educatieve partner de ouders. Zij sluiten aan bij de drijfveren van de ouder en verbinden de leefwerelden van de groep en thuis zoveel mogelijk met elkaar. Differentiatie en de houding van de pedagogische medewerker zijn belangrijk: je kunt niet alle ouders op dezelfde manier benaderen.

Uitgangspunten:
-de pedagogisch medewerker laat ouders zien wat hun kind leert;
-de medewerker sluit aan bij de drijfveren van de ouder en verbindt  de leefwereld van thuis en de instelling;
-ouders worden geïnspireerd om thuis met hun kind te lezen, praten en zingen;
-ouders worden geïnformeerd over wat hun kind al kan. De toon is positief, leuk en speels; 
-de communicatie is voor alle ouders te begrijpen.

Instellingen ontvangen via hun instellingscontactpersoon het aanvraagformulier (februari of maart). Een training volgen (mag ook train-de-trainer zijn) is een verplicht onderdeel. De training zal waarschijnlijk drie dagdelen duren.