Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Januari 2018 2018
In deze nieuwsbrief:
  Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
  Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
  Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
  Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018
  Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
  Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
  ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
  Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
  Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam
  Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
  Veilig fietsen door het verkeer
  Jeugdgemeenteraad Rotterdam
  21 maart: verkiezingen in Rotterdam
  Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
  Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018

Personenregister kinderopvang van start  vanaf 1 maart 2018
Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het personenregister. Zonder inschrijving in dit personenregister mag je niet in de kinderopvang werken.

 

Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op eventuele strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn voor of bij het werken met kinderen.

Extra informatie en uitleg vind je in de factsheet Personenregister kinderopvang, opgesteld door SZW en GGD GHOR Nederland.  Zie: website.

In de factsheet is expliciet opgenomen dat onderwijspersoneel op (brede) scholen, dat geen activiteiten verricht binnen het kinderopvangdeel, zich niet in hoeft te schrijven in het register. Op het moment dat deze leerkrachten wel ingezet worden binnen de kinderopvang, moeten zij zich wel in het personenregister inschrijven.

Let op: wat blijft is dat er zich in de praktijk altijd kwesties zullen voordoen die vragen om maatwerk. De toezichthouders van de GGD Rotterdam-Rijnmond zullen de landelijke richtlijn hanteren in de beoordeling in de praktijk.