Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Januari 2018 2018
In deze nieuwsbrief:
  Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
  Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
  Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
  Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018
  Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
  Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
  ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
  Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
  Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam
  Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
  Veilig fietsen door het verkeer
  Jeugdgemeenteraad Rotterdam
  21 maart: verkiezingen in Rotterdam
  Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
  Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs

Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
Het gaat steeds beter met het onderwijs in Rotterdam. Zo daalt het aantal zwakke scholen, stijgen de onderwijsresultaten, staan er steeds meer bevoegde leraren voor de klas, maken meer Rotterdamse jongeren hun school af en vallen er dus ook minder leerlingen uit. Zorgen zijn er ook: het lerarentekort is een groeiend probleem.

Dat staat in de vijfde voortgangsrapportage Leren Loont, die wethouder Sven de Langen naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Leren Loont! Is een gezamenlijke rapportage van de gemeente en het Rotterdamse onderwijs. Deze rapportage wordt tegelijk met de Staat van het Rotterdamse Onderwijs 2017 gepresenteerd. De stukken zijn complementair: de Staat verschaft de cijfermatige onderbouwing van het beleid en laat de resultaten zien.

De voortgangsrapportage biedt informatie over de voortgang van het programma Leren Loont! en geeft inzicht in de manier waarop afspraken uit Leren Loont! uitwerken voor de praktijk van scholen en de vve.

De praktijkscenes en interviews in deze rapportage zijn meer dan decoratie. Zij vertellen het echte verhaal over het Rotterdamse onderwijs: de urgentie van de thema’s, de ervaringen uit de praktijk en het enthousiasme en de gedrevenheid van alle mensen die werken in en aan het Rotterdamse onderwijs.

Voor meer informatie:
Voortgangsreportage

Bijlage: Staat van het Rotterdamse Onderwijs

pdf