Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Januari 2018 2018
In deze nieuwsbrief:
  Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
  Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
  Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
  Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018
  Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
  Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
  ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
  Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
  Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam
  Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
  Veilig fietsen door het verkeer
  Jeugdgemeenteraad Rotterdam
  21 maart: verkiezingen in Rotterdam
  Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
  Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen

Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
De gemeente en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (Koers VO en PPO) hebben het afgelopen schooljaar pilots met onderwijszorgarrangementen gerealiseerd. Daarom is er nu een traject van aanbesteding om structureel onderwijszorgarrangementen te kunnen bieden.

Resultaat pilots
Tijdens de pilots van de onderwijszorgarrangementen konden duizend kinderen meedoen, waarvan 830 via de ggz-regeling. Vijftig kinderen die in een zorgsetting zaten en geen onderwijs kregen, krijgen dat nu wel. De overige kinderen volgden al onderwijs, maar krijgen dankzij de onderwijszorgarrangementen nu de juiste onderwijsondersteuning en jeugdhulp. Daardoor vallen zij niet uit in het regulier of speciaal onderwijs dat zij nu volgen.

Inkooptraject OZA
Omdat de pilots goed zijn verlopen, gaan we per schooljaar 2018-2019 structureel onderwijszorgarrangementen aanbieden voor de doelgroepen uit de pilots. Daartoe loopt er nu een Europese aanbesteding om (zorg) aanbieders aan te trekken. De focus van dit inkooptraject ligt op bijzondere doelgroepen in vooral het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4), praktijkonderwijs, OPDC en MBO-1. In de toekomst kijken we of er ook preventieve gezinsgerichte onderwijszorgarrangementen ontwikkeld kunnen worden, voor bijvoorbeeld het regulier onderwijs.

Wat is OZA?
Het onderwijs en de jeugdhulp werken samen om te komen tot een optimale aanpak voor een leerling. Er zijn jongeren die een combinatie van (extra) onderwijsondersteuning en zorg nodig hebben om tot leren en/of ontwikkeling te komen. Het doel van een onderwijszorgarrangement is om de combinatie van onderwijs en jeugdhulp zo optimaal mogelijk te organiseren. Dit om  leerlingen zich zo veel mogelijk ononderbroken te laten ontwikkelen en hun ontwikkelingsperspectief te realiseren.

Aanbesteding – datum
De inschrijving voor aanbieders sluit 24 maart 2018 en de definitieve gunning is 22 mei 2018. Voor meer informatie over het inkooptraject kunt u terecht bij Annelies Verbeek .