Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Januari 2018 2018
In deze nieuwsbrief:
  Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
  Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
  Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
  Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018
  Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
  Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
  ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
  Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
  Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam
  Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
  Veilig fietsen door het verkeer
  Jeugdgemeenteraad Rotterdam
  21 maart: verkiezingen in Rotterdam
  Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
  Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’

‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
Dinsdag 13 februari organiseert de gemeente Rotterdam ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’ met als thema seksuele straatintimidatie.

 

Uit onderzoek (EUR) blijkt dat 84% van de vrouwen het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een vorm van seksuele straatintimidatie

Het programma seksuele straatintimidatie bestaat uit vier pijlers, namelijk: strafbaarstelling, slachtoffers, preventie (op straat en onderwijs) en communicatie (campagne). De focus voor ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’ ligt op de preventie, waarbij o.a. professionals uit het onderwijs en jongerenwerk een belangrijke rol kunnen spelen. Daarbij is het belangrijk om te kijken naar wat we eraan kunnen doen, hoe we het kunnen signaleren, hoe we met slachtoffers en daders omgaan, hoe de gemeente kan ondersteunen etc.

Lijkt het u interessant om hierover te brainstormen en te discussiëren? Meld u dan aan!

Datum/tijdstip: dinsdag 13 februari 2018, 09:00-13:00

Locatie: Bibliotheektheater Rotterdam, Hoogstraat 110, 3311PV Rotterdam

Aanmelden kan via: dagvanhetslachtoffer@rotterdam.nl

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Gemeente Rotterdam