Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Januari 2018 2018
In deze nieuwsbrief:
  Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
  Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
  Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
  Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018
  Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
  Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
  ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
  Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
  Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam
  Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
  Veilig fietsen door het verkeer
  Jeugdgemeenteraad Rotterdam
  21 maart: verkiezingen in Rotterdam
  Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
  Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Veilig fietsen door het verkeer

Veilig fietsen door het verkeer
U wilt toch ook dat uw leerlingen zich veilig door het verkeer begeven? Zeker als ze straks naar de middelbare school fietsen? Een goede manier om dit te bereiken is door ze het Praktisch Verkeersexamen te laten afleggen. Sinds vorig jaar kan dit gratis en de organisatie van het fietsexamen wordt u volledig uit handen genomen.

Bij het Praktisch Verkeersexamen brengen de kinderen in de praktijk wat ze tijdens de verkeerslessen op school hebben geleerd. Het is bestemd voor leerlingen uit groep 7 en wordt afgenomen tussen 4 juni en 3 juli. De kinderen rijden een route in hun eigen school- of woonomgeving. De route wordt van tevoren bekend gemaakt, zodat zij het alvast kunnen oefenen. In totaal worden 16 routes door heel Rotterdam uitgezet. Inschrijven kan tussen 26 februari en 3 april. Meer informatie vindt u op deze website.

Aangeboden
De maatschappelijke businessclub R4R en de gemeente Rotterdam organiseren en betalen het Praktisch Verkeersexamen. Voor de organisatie van de examens wordt samengewerkt met Fietsexamen Nederland. Vorig jaar namen 1.700 leerlingen deel.