Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Januari 2018 2018
In deze nieuwsbrief:
  Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
  Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
  Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
  Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018
  Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
  Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
  ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
  Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
  Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam
  Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
  Veilig fietsen door het verkeer
  Jeugdgemeenteraad Rotterdam
  21 maart: verkiezingen in Rotterdam
  Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
  Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

21 maart: verkiezingen in Rotterdam

21 maart: verkiezingen in Rotterdam
Op woensdag 21 maart gaan Rotterdammers naar de stembus. Die dag zijn er drie verkiezingen: de gemeenteraad, de gebiedscommissie of wijkraad en het referendum over de wijzigingen in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Een nieuwe gemeenteraad
Elke vier jaar wordt de gemeenteraad opnieuw gekozen. 21 maart is het zover. Om ervoor te zorgen dat je goed bent voorbereid kun je gebruik maken van MijnStem.nl en Rotterdam.nl/verkiezingen. Tip: de Stadskrant (het gemeentelijk deel van de huis-aan-huis-krant) van 7 maart bevat een special over de politieke partijen die meedoen én handige informatie over het stemmen.

Weten wat er speelt in je wijk
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat bewoners meer invloed krijgen op hun wijk. Daarom komen er in de gebieden Noord en Feijenoord wijkraden in plaats van gebiedscommissies. Het zijn experimenten voor de komende vier jaar. Het kan straks zomaar zijn dat je op een van je buren stemt op 21 maart. In alle andere gebieden blijven de gebiedscommissies wel bestaan. Ook de gebiedscommissies zijn er voor de bewoners en zijn de oren en ogen van het stadsbestuur.

Bij deze verkiezingen mogen jongeren vanaf 16 jaar al gaan stemmen voor de gebiedscommissie of wijkraad. Dat is bijzonder en komt nergens anders in Nederland voor. Daarom kan een school gebruik maken van een speciaal jongerenteam dat langs kan komen op de scholen voor nadere uitleg.

Meer informatie over het jongerenteam via e-mail .