Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Januari 2018 2018
In deze nieuwsbrief:
  Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
  Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
  Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
  Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018
  Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
  Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
  ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
  Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
  Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam
  Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
  Veilig fietsen door het verkeer
  Jeugdgemeenteraad Rotterdam
  21 maart: verkiezingen in Rotterdam
  Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
  Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018

Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) organiseert dit jaar de tweede Maand van Cultuuronderwijs in Rotterdam. Dat vieren we een maand lang met debatten, lezingen, festivals en activiteiten voor en door scholen, theaters, musea en andere culturele instellingen.

Samen onderzoeken we en leveren we een bijdrage aan het cultuuronderwijs van morgen.

Verwacht een maand vol evenementen die stilstaan bij de vraag: hoe vormt cultuuronderwijs Rotterdam? De Maand van Cultuuronderwijs plaatst een spotlight op activiteiten die een opvallend en onderzoekend karakter hebben en biedt tevens nieuw perspectief op de thema’s van dit jaar Perspectieven, Persoonsvorming en Gelijke Kansen. De inschrijfperiode voor het programma van dit jaar is geopend. Rotterdamse scholen en culturele instellingen worden uitgenodigd hun activiteiten aan te melden tot 4 februari 2018.

De aangemelde activiteiten worden gepromoot onder onderwijs- en cultuurprofessionals in Rotterdam en daarbuiten onder de gezamenlijke noemer: Maand van Cultuuronderwijs #MvCO. KCR verzorgt een compleet overzicht van de Maand van Cultuuronderwijs op haar website, en genereert daaromheen een forum, blogs en rapportages.

Programma aanleveren kan via het aanmeldformulier (tot zondag 4 februari 2018). Meer informatie over de thema’s en de voorwaarden waar de activiteiten aan moeten voldoen, zijn terug te vinden op het aanmeldformulier. Vanaf maandag 5 februari 2018 is het gehele programma te vinden op deze website.