Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Januari 2018 2018
In deze nieuwsbrief:
  Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
  Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
  Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
  Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018
  Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
  Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
  ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
  Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
  Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam
  Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
  Veilig fietsen door het verkeer
  Jeugdgemeenteraad Rotterdam
  21 maart: verkiezingen in Rotterdam
  Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
  Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Jeugdgemeenteraad Rotterdam

Jeugdgemeenteraad Rotterdam
Educatief theaterproject burgerschapsvorming 10 – 14 jaar.
Op 23 april a.s. om 13.30 uur is in de raadszaal van het stadhuis een presentatie van dit project, waarvoor we u van harte uitnodigen.

 


In de klas zelf plannen maken voor de stad en die verdedigen in de imponerende Raadszaal op de Coolsingel. Daardoor ga je proeven wat het is om in de gemeenteraad te zitten. Dat is in een notendop het project De Jeugdgemeenteraad.  Plannen worden uiteengezet, geamendeerd en uiteindelijk wordt er gestemd. Dit allemaal onder de bezielende leiding van 3 acteurs die ondertussen uit de doeken doen hoe het werkt in de gemeenteraad.

In Den Haag draait dit succesvolle project al ruim 10 jaar. Omdat de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur staan en we in onze stad qua politiek spannende tijden tegemoet gaan, vond Mieke de Wit het hoog tijd om een dit voor leerlingen zeer aantrekkelijke, toegankelijke en aanschouwelijke project naar Rotterdam te halen.

Rotterdamse pilot
Samen met basisschool De Kleine Wereld uit Kralingen loopt er op dit moment  een pilot. Dit om zowel het project te vertalen naar Rotterdam als bekendheid te kweken in onze stad. In april is er een presentatie in de Raadszaal van het stadhuis op de Coolsingel. Hierbij kunt u aanwezig zijn. Volgend schooljaar kunnen scholen erop intekenen.

Voorstelling in de Raadzaal
Jeugdburgemeester Achbouleb ontvangt de klas in de Raadszaal. Hij wordt hierbij geholpen door wethouder (Eleonora) Punt en stagiaire Marieke de Vries. Zij vertellen op leuke, theatrale wijze wie de burgemeester is, wat de burgemeester doet, wie en wat wethouders zijn en doen en wat de functie is van de gemeenteraad. Bij al te moeilijke woorden grijpt de stagiaire in. De leerlingen spelen de rol van gemeenteraadslid en dienen hun zelfbedachte plannen voor de stad in. Van tevoren maken zij op school een poster met hun plan. Elke groep leerlingen verdedigt deze plannen achter de microfoon in de Raadzaal. Vervolgens komt er een vragenronde en komen wijzigingen en compromissen tot stand.

De scholen ontvangen een lesbrief met opdrachten, voordat zij naar het stadhuis komen. 

Kerndoelen
Voor de basisscholen sluit dit project goed aan op ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.

Voor het voortgezet onderwijs is dit het kerndoel ‘Nederlands en Mens en Maatschappij’. 

Leerdoelen
Inzicht krijgen in gemeentepolitiek. Aan den lijve ervaren wat democratische besluitvorming inhoudt. Hoe plannen door ze te bespreken aan kracht kunnen winnen. Waarom politici compromissen sluiten.  Ideeën goed en overtuigend  presenteren en je stem laten horen. Wat is stemmen en hoe gaat dat in zijn werk? Ontwikkelen van communicatieve en sociale vaardigheden, wederzijds begrip, integratie.

Doelgroep
Bovenbouw basisonderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs. Leerlingen tussen de 10 en 14 jaar, specifiek de leerlingen die van huis uit veelal niet of nauwelijks in aanraking komen met politiek en kunst.

De voorstelling in de raadszaal is toegankelijk voor steeds 1 klas.

Contact
Interesse gekregen om op 23 april 13.30 – 16.00 uur de presentatie in de Raadszaal bij te wonen of wilt u volgend jaar een jeugdgemeenteraad in uw school. Neem dan contact op met Mieke de Wit, culturele projecten 010- 4777 361 of mail naar mewit@xs4all.nl