Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Januari 2018 2018
In deze nieuwsbrief:
  Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
  Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
  Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
  Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018
  Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
  Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
  ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
  Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
  Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam
  Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
  Veilig fietsen door het verkeer
  Jeugdgemeenteraad Rotterdam
  21 maart: verkiezingen in Rotterdam
  Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
  Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Alle peuters 16 uur naar de voorschool?

Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Het kabinet investeert met ingang van 2019 jaarlijks € 170 miljoen extra in voorschoolse educatie. Doel van dit extra budget is om de voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen uit te breiden naar 16 uur in de week.

Het ministerie van OCW is op dit moment bezig met het uitwerken van dit voornemen en met het maken van een keuze voor de herverdeling van de middelen voor gemeenten en scholen voor onderwijsachterstandenbeleid.

De G4 en vele andere partijen zijn blij de extra investering in peuters, maar zijn tegelijkertijd teleurgesteld dat het kabinet niet heeft gekozen voor een voorschool van 16 uur voor álle peuters. De SER heeft al in januari 2016 voor zo’n voorziening gepleit en dat advies is destijds overgenomen door onder meer de VNG, de PO-Raad en de drie landelijke brancheorganisaties voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (BK, BMK en SWN).

De grote vier gemeenten zijn met deze partijen in gesprek om bij het kabinet alsnog te pleiten voor een voorziening voor peuters die aan de volgende eisen voldoet:

• 16 uur per week voor alle peuters.

• hoge pedagogische kwaliteit voor alle peuters; een voorziening die kinderen stimuleert in hun ontwikkeling en bijdraagt aan gelijke kansen voor ieder kind.

We denken dat het mogelijk moet zijn om zo’n voorziening in alle gemeenten te realiseren met een deel van de middelen uit de kinderopvang en een deel van de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid.

Wat levert het op?

• gelijke kansen voor alle kinderen.

• één voorziening voor alle peuters, in plaats van verschillende voorzieningen voor verschillende doelgroepen.

• stimuleert (arbeids)participatie van de ouders doordat ieder kind recht heeft op 16 uur toegang.

• vergroot de stabiliteit van de kinderopvang Stabiliteit is goed voor de ontwikkeling van kinderen, biedt meer zekerheid voor ondernemingen en vermindert de kosten.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en van de plannen van het ministerie.