Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Maart 2019
In deze nieuwsbrief:
  Vraag nu een gratis bijenhotel aan
  Hoe inspireert u ouders thuis?
  Meld je kinderen aan voor gratis leuke uitjes
  De gemeente Rotterdam subsidieert burgerschapsonderwijs
  Erasmus zoekt een school
  Nieuw beleidsplan Zorg, Welzijn en Jeugdhulp
  Reminder! Het praktisch verkeersexamen 2019
  Welkom in mijn wijk
  Welke klas is de Slimste klas van Rotterdam 2019?
  Gezonde school en gezonde schoolkantine
  Rotterdamse leerlingen gratis met de klas naar André Kuipers
  Rotterdamse Leerroutekaart statushouders
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Hoe inspireert u ouders thuis?

Hoe inspireert u ouders thuis?
Op 25 januari deden bijna zestig managers en coaches in de voorschool mee aan het management-werkatelier ouderbetrokkenheid. Dit speciale werkatelier voor managers was een vervolg op de werkateliers die in 2018 voor pedagogisch medewerkers zijn georganiseerd.

 

 

.

Managers hebben een belangrijke rol in contact met ouders en de betrokkenheid van ouders bij het ontwikkelingsproces van hun peuter. Het werkatelier was bedoeld om managers te helpen bij het maken van een duurzaam plan voor de invulling van de ouderbetrokkenheid. Managers werden geïnspireerd met ervaringen van collega’s, uitkomsten van onderzoek van de gemeente en inzichten uit de werkateliers.

Op onderwijs010.nl vinden managers allerlei informatie over en tools voor ouderbetrokkenheid, zoals filmpjes met gespreksvoorbeelden en een stappenplan.