Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Maart 2019
In deze nieuwsbrief:
  Vraag nu een gratis bijenhotel aan
  Hoe inspireert u ouders thuis?
  Meld je kinderen aan voor gratis leuke uitjes
  De gemeente Rotterdam subsidieert burgerschapsonderwijs
  Erasmus zoekt een school
  Nieuw beleidsplan Zorg, Welzijn en Jeugdhulp
  Reminder! Het praktisch verkeersexamen 2019
  Welkom in mijn wijk
  Welke klas is de Slimste klas van Rotterdam 2019?
  Gezonde school en gezonde schoolkantine
  Rotterdamse leerlingen gratis met de klas naar André Kuipers
  Rotterdamse Leerroutekaart statushouders
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

De gemeente Rotterdam subsidieert burgerschapsonderwijs

De gemeente Rotterdam subsidieert burgerschapsonderwijs
Voor een succesvolle en vitale toekomst van en onze leerlingen en van onze stad is het van het grootste belang dat iedereen meedoet, dat iedereen zich gezien en gehoord voelt en dat de lastige onderwerpen van deze tijd in de klas bespreekbaar zijn.

 

De gemeente geeft subsidies voor de doorontwikkeling en verbetering van het Rotterdamse burgerschapsonderwijs. Zo willen wij leerlingen helpen om weerbare, verantwoordelijke burgers te worden, die staan voor de samenleving waarin ze leven. Omdat het hún samenleving is.

Voor- en vroegscholen, scholen voor primair, voortgezet, speciaal en het middelbaar beroepsonderwijs hebben een opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te schenken aan burgerschap. Met het aannemen van de wetswijziging wordt de algemene burgerschapsopdracht verder verduidelijkt. Het onderwijsveld en de gemeente Rotterdam voelen de urgentie en verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed burgerschapsonderwijs. Daarom ontwikkelen zij in samenspraak de Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap. Om het burgerschapsonderwijs verder te versterken ondersteunt de gemeente het onderwijsveld met twee verschillende subsidies:

A. deskundigheidsbevordering van docenten

Burgerschapsonderwijs en de Rotterdamse aanpak die wij gezamenlijk voorstaan vraagt van docenten grote pedagogische en didactische vaardigheden. Daarom steunt de gemeente projecten en initiatieven, die bijdragen aan deskundigheidsbevordering van leraren en overige onderwijsprofessionals, door:

  1. uitwisseling van ervaringen en goede voorbeelden
  2. netwerk-, methodiek-, inspiratie- en kennisdeling
  3. samenwerking en uitwisseling van leraren of leerlingen
  4. professionalisering van bestuur, management en onderwijzend personeel
  5. het creëren van tijd en (financiële) ruimte
  6. expertise of methoden van buiten het onderwijs beschikbaar te stellen

B. initiatieven burgerschap

  1. de gemeente biedt ondersteuning aan kleinschalige burgerschapsinitiatieven die bijdragen aan de Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap op Rotterdamse scholen en vve-instellingen.

Meer informatie
Kijk voor de wetswijziging Burgerschapsonderwijs op  Rijksoverheid

Informatie over de Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap vindt u op gelijke kansen

 3. De subsidieregel, zie Onderwijsbeleid