Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Maart 2019
In deze nieuwsbrief:
  Vraag nu een gratis bijenhotel aan
  Hoe inspireert u ouders thuis?
  Meld je kinderen aan voor gratis leuke uitjes
  De gemeente Rotterdam subsidieert burgerschapsonderwijs
  Erasmus zoekt een school
  Nieuw beleidsplan Zorg, Welzijn en Jeugdhulp
  Reminder! Het praktisch verkeersexamen 2019
  Welkom in mijn wijk
  Welke klas is de Slimste klas van Rotterdam 2019?
  Gezonde school en gezonde schoolkantine
  Rotterdamse leerlingen gratis met de klas naar André Kuipers
  Rotterdamse Leerroutekaart statushouders
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Erasmus zoekt een school

Erasmus zoekt een school
Stichting Huis van Erasmus (HvE) heeft in 1997 twee burgerschaps-werkboeken uitgegeven. Wij willen die actualiseren en beter (modulair) inzetbaar maken. HvE zoekt samenwerking met scholen (PO en VO) om met de methode te werken en feedback te geven.

 

 

 

 

 

 

De burgerschaps-methodiek Erasmus voor de Klas is een aantal jaren met veel plezier gebruikt op diverse Rotterdamse scholen. Het gaat om zelf nadenken, met als doel het ontwikkelen van een morele levenshouding. Daarbij zien de leerlingen verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid als belangrijke waarden.

Erasmus leefde ook in een polariserende en radicaliserende wereld en was daarbij een stem van het midden; van de redelijkheid. Erasmus is de leidraad in deze methode, maar er wordt ook gebruik gemaakt van verhalen uit andere culturen. Ook is er regelmatig een link naar de mensenrechten. De donkere kanten van Erasmus hoeven niet geschuwd te worden en kunnen naar de huidige, multiculturele tijd worden getransformeerd.

vorm: inmiddels is de methodiek toe aan een upgrade. Qua vorm, zoals het aanbieden van de stof - mogelijk digitaal - in meerdere thematische modules van een tot zes lesuren. Dit moet het voor scholen makkelijker maken de stof in te plannen in de toch al volle roosters. Aangezien scholen geen uren Burgerschap krijgen, maar wel verwacht wordt dat hier aandacht voor is.

methodieken: de groep is een belangrijk middel, leerlingen leren van en met elkaar. Naast gespreksvormen als debat en dialoog, vindt uitwisseling plaats van meningen, ervaringen en gevoelens. Daarnaast wordt gewerkt met samenwerkingsopdrachten, drama en spelvormen, het zogenoemde ervarend leren. Er kunnen diverse, soms indringende, werkmethodes op het gebied van tolerantie en integratie aan worden toegevoegd.

vraag: om deze methode beter inzetbaar te maken zoekt HvE samenwerking met een aantal scholen (PO en VO) die met de modules gaan werken en feedback geven op basis waarvan zij de methode kunnen bijschaven. Eventueel kunnen zij een gastdocent of begeleider inzetten voor de eerste paar lessen.

Om het burgerschapsonderwijs te versterken ondersteunt de gemeente kleinschalige burgerschapsinitiatieven met een subsidie. Zie ook Onderwijsbeleid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via Huis van Erasmus: sander@dortland.nl