Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Maart 2019
In deze nieuwsbrief:
  Vraag nu een gratis bijenhotel aan
  Hoe inspireert u ouders thuis?
  Meld je kinderen aan voor gratis leuke uitjes
  De gemeente Rotterdam subsidieert burgerschapsonderwijs
  Erasmus zoekt een school
  Nieuw beleidsplan Zorg, Welzijn en Jeugdhulp
  Reminder! Het praktisch verkeersexamen 2019
  Welkom in mijn wijk
  Welke klas is de Slimste klas van Rotterdam 2019?
  Gezonde school en gezonde schoolkantine
  Rotterdamse leerlingen gratis met de klas naar André Kuipers
  Rotterdamse Leerroutekaart statushouders
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Nieuw beleidsplan Zorg, Welzijn en Jeugdhulp

Nieuw beleidsplan Zorg, Welzijn en Jeugdhulp
In opdracht van het college van burgemeester en wethouders maken we in Rotterdam één nieuw integraal beleidsplan voor het hele zorgdomein. Op 1 januari 2020 moet dit beleidsplan klaar zijn.

 

In dit plan komt te staan hoe we de zorg aan hen de komende jaren verder vormgeven. Van het welzijnsdomein tot de specialistische hulp en voor Rotterdammers van jong tot oud.

Vernieuwde aanpak
Rotterdam heeft de aanpak van zorg, welzijn en jeugdhulp de afgelopen jaren fors vernieuwd. De decentralisaties gaven ons de kans om zorg en ondersteuning dichtbij de Rotterdammers te organiseren. Dat was een grote uitdaging en heeft geresulteerd in het stelsel dat nu staat. Maar we zijn er nog niet; we willen verder werken aan een meer integrale aanpak van zorg, welzijn en jeugdhulp.

Nieuwe uitdagingen
Daarnaast zien wij een aantal nieuwe uitdagingen, zoals het beroep op zelfredzaamheid en de grenzen daarvan en de betaalbaarheid van het stelsel, die mogelijk om nieuwe beleidsmatige keuzes vragen. Het huidige beleidsplan Zorg voor elkaar is daarom toe aan vernieuwing. We zijn wettelijk verplicht om iedere vier jaar het beleid te actualiseren, maar bovenal biedt dit ons de gelegenheid om het beleid voor zorg, welzijn en jeugdhulp te verbeteren en nog beter te richten op het welbevinden en welzijn van de Rotterdammers. 

Beleidsplan klaar in 2020
Op 1 januari 2020 moet het nieuw beleidsplan Zorg, Welzijn en Jeugdhulp klaar zijn. We starten met het opstellen van een koersdocument. Hierin verwoorden we op hoofdlijnen de uitgangspunten en ambities voor het beleid dat we de komende jaren in Rotterdam willen uitvoeren. Dit koersdocument – gereed vóór de zomer van 2019 - is vervolgens de basis voor de verdere uitwerking van het beleidsplan.

Partners
Voor de invulling van het plan trekken we samen op met collega’s uit de uitvoering en met een groot aantal partners in de stad. In de periode van januari tot maart 2019 betrekken wij hen op verschillende manieren bij dit proces. Het is heel belangrijk te weten hoe de mensen in de praktijk tegen belangrijke vraagstukken aankijken en welke ambities en verbeterpunten zij zien voor de komende jaren. De ervaringen en inzichten vanuit het dagelijks werken met Rotterdammers zijn uitgangspunt voor ons nieuwe beleid.