Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Maart 2019
In deze nieuwsbrief:
  Vraag nu een gratis bijenhotel aan
  Hoe inspireert u ouders thuis?
  Meld je kinderen aan voor gratis leuke uitjes
  De gemeente Rotterdam subsidieert burgerschapsonderwijs
  Erasmus zoekt een school
  Nieuw beleidsplan Zorg, Welzijn en Jeugdhulp
  Reminder! Het praktisch verkeersexamen 2019
  Welkom in mijn wijk
  Welke klas is de Slimste klas van Rotterdam 2019?
  Gezonde school en gezonde schoolkantine
  Rotterdamse leerlingen gratis met de klas naar André Kuipers
  Rotterdamse Leerroutekaart statushouders
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Rotterdamse leerlingen gratis met de klas naar André Kuipers

Rotterdamse leerlingen gratis met de klas naar André Kuipers
Bijna 900 leerlingen van 16 Rotterdamse basisscholen kregen 8 maart de unieke kans om met hun klas gratis mee te gaan op een reis door de ruimte met astronaut André Kuipers; de Techniekpact Collegetour.

 

 

 

Ruim een uur lang vertelde André Kuipers de kinderen over zijn ruimtereis. Daarna stond het middagprogramma in het teken van zelf ontdekken en doen. Leerlingen konden via proefjes en workshops ervaren hoe leuk wetenschap en techniek is. ‘Jongeren moeten de kans krijgen te ontdekken welke affiniteit zij hebben met wetenshap en technologie. Er is enorm veel werk in de techniek en technologie. Bovendien is bèta-technische kennis steeds belangrijker in bijna alle sectoren. Daar moeten we leerlingen op voorbereiden’, aldus Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme).

Nationaal Techniekpact
De Techniekpact Collegetour wordt georganiseerd door het Nationaal Techniekpact 2020 en de gemeente Rotterdam. Als ambassadeur van het Nationaal Techniekpact heeft André Kuipers de missie om zoveel mogelijk jongeren te interesseren voor wetenschap en techniek. En de gemeente (ook initiatiefnemer van het Rotterdams Techniek- en Technologiepact) heeft de missie om basisscholen te helpen bij het inpassen van wetenschap en technologie in hun curriculum. 

Verplicht op de basisschool
In 2020 is in Nederland wetenschap en technologie (w&t) verplicht op iedere basisschool. Rotterdam helpt basisscholen op weg naar 2020 met hulpmiddelen zoals de wtwijzer.org en ‘talentontdekkaarten’ en verschillende evenementen en activiteiten zoals de Techniekpact Collegetour en de WTChallenge010.

Kiezen voor techniek en technologie
De gemeente stimuleert op verschillende manieren de interesse van jongeren voor wetenschap en technologie. Samen met Jinc organiseert de gemeente een aantal keer per jaar de Rotterdamse basisschooltechniekdagen. De Stichting Maakotheek heeft een eenmalige investeringssubsidie ontvangen (Onderwijslab010) om kostbare lesmaterialen voor technieklessen aan basisscholen uit te lenen, te onderhouden en hen bij de lessen te ondersteunen Het concern Rotterdam neemt jaarlijks deel aan de nationale ‘Girlsday’. De gemeente Rotterdam laat als werkgéver meisjes tussen 10 en 15 jaar een dagdeel meelopen met vrouwelijke werknemers in technische beroepen. Streven is jaarlijks 400 meisjes een onvergetelijke Girlsday te bezorgen.

Over het Techniekpact
Zorgen voor voldoende gekwalificeerde technici. Dat is de ambitie van het Nationaal Techniekpact 2020 én het Rotterdams Techniek en Technologiepact. Doe-pacten vol acties waar partijen – vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid -  hun handtekening onder hebben gezet. Om de ambitie te kunnen realiseren is het nodig dat meer jongeren kiezen voor wetenschap en techniek. De basis hiervoor ligt in het primair onderwijs. Uit onderzoeken blijkt dat als kinderen op vroege leeftijd in aanraking komen met wetenschap en techniek zij sneller een positieve keuze voor deze richting maken. Vandaar ook dat één van de acties is, zorgen voor meer structurele aandacht voor wetenschap en techniek in het primair onderwijs.

www.wtwijzer.org en www.wtchallenge010.nl