Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Maart 2019
In deze nieuwsbrief:
  Vraag nu een gratis bijenhotel aan
  Hoe inspireert u ouders thuis?
  Meld je kinderen aan voor gratis leuke uitjes
  De gemeente Rotterdam subsidieert burgerschapsonderwijs
  Erasmus zoekt een school
  Nieuw beleidsplan Zorg, Welzijn en Jeugdhulp
  Reminder! Het praktisch verkeersexamen 2019
  Welkom in mijn wijk
  Welke klas is de Slimste klas van Rotterdam 2019?
  Gezonde school en gezonde schoolkantine
  Rotterdamse leerlingen gratis met de klas naar André Kuipers
  Rotterdamse Leerroutekaart statushouders
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Rotterdamse Leerroutekaart statushouders

Rotterdamse Leerroutekaart statushouders
Op 15 maart introduceerde wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) de Rotterdamse Leerroutekaart voor statushouders.

 

 

 

In Rotterdam zijn er voor statushouders voorzieningen en regelingen om vanaf mbo-niveau 1 tot universiteit in te stromen in het onderwijs. Om ook de overgangen tussen onderwijstypen zo soepel mogelijk te laten zijn, is de Rotterdamse leerroutekaart ontwikkeld. De leerroutekaart is een praktisch hulpmiddel dat inzicht geeft in het Nederlandse onderwijsstelsel en de speciale Rotterdamse regelingen en voorzieningen voor statushouders.

De leerroutekaart is gemaakt op verzoek van en samen met onderwijsinstellingen die onderwijs aan statushouders bieden. Bij de totstandkoming van de leerroutekaart voor Statushouders zijn Albeda Startcollege, Rotterdams Vakcollege de Hef, Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit betrokken. Maar ook voor organisaties als het Jongerenloket en Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA) is de leerroutekaart een handig hulpmiddel.

De Rotterdamse Leerroutekaart voor statushouders is te vinden op https://onderwijs010.nl/leerroutekaart-voor-statushouders